Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
23 octubre
Finalització:
30 octubre
Horari:
16:00 - 18:30
Cost:
105€

L’IVA en temps de Covid (Aula Virtual)OBJECTIUS:
Entendre els reptes que es plantegen en l’aplicació de l’IVA i les seves obligacions connexes en la situació creada per la crisi sanitària i plantejar solucions atenent a la normativa de l’impost i les diferents possibilitats que ofereix.

DESTINATARIS:
Aquest curs s’adreça a tots aquells professionals involucrats en l’aplicació de l’IVA i el compliment de les obligacions tributàries derivades del mateix en la seva pràctica professional.

TEMARI:
1. Efectes de la crisi en els contractes: devolucions i resolucions contractuals.
2. Descomptes i reduccions de preu.
3. La recuperació de l’IVA de crèdits impagats.
4. Concurs de creditors: impacte per a proveïdors.
5. Serveis de tracte successiu i, en especial, rendes de lloguer de local de negocis: moratòries, condonacions i bonificacions.
6. Aplaçaments en els pagaments: interessos.
7. Indemnitzacions.
8. Canvi en les condicions de l’ús dels béns: autoconsums interns.
9. Qüestions a tenir en compte davant un eventual canvi de tipus.
10. Règim especial de criteri de caixa. Impacte tant per al client com per al proveïdor.
11. Règim especial de l’ajornament de l’IVA a la importació. Avantatges i riscos.
12. Règim especial de devolució mensual. Beneficis i inconvenients.

PROFESSORAT:
Sr. Iñigo Hernández Moneo. Manager del Grup Tributació Indirecta d’EY a Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Dret i Màster en Dret Fiscal per la Universitat de Navarra, compta amb més de 10 anys d’experiència en l’àmbit del dret fiscal i en l’àrea de tributació indirecta.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
5 hores.
23 i 30 d’octubre de 2020 de 16:00 a 18:30 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 90 euros.
Preu venda públic: 105 euros.

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.
Les sessions quedaran gravades i custodiades per la Cambra, per a possibles inspeccions expost per part de la Fundae.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Aquest curs es realitzarà a través d’AULA VIRTUAL, mitjançant l’aplicació ZOOM.
Els participants rebran per email el link d’accés al curs, així com indicacions al respecte, prèviament a l’inici del mateix.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne/a

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32