Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
5 Maig
Finalització:
12 Maig
Horari:
9:00 - 14:00
Cost:
195€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

La Mobilitat InternacionalAspectes més rellevants a considerar en el moviment dels treballadors en l’àmbit internacional

OBJECTIUS:
-Capacitar a les empreses per a l’adequada localització dels perfils per expatriar, garantint una correcta gestió del procés d’expatriació prèviament, durant i una vegada finalitzada la mateixa
-Conèixer l’operativa legal dels aspectes laborals i fiscals que afecten a la mobilitat i expatriació de treballadors.
-Compartir bones pràctiques en la mobilitat internacional.

DESTINATARIS:
Aquest programa s’adreça a Directors, Gerents i responsables de Recursos humans, administració de personal i de les àrees de comerç internacional d’empreses amb presència a l’exterior, així com a aquelles empreses amb voluntat d’expandir-se en mercats internacionals.

TEMARI:
1a sessió: Gestió de persones, aspectes laborals i de Seguretat Social
1.Gestió de persones
-Aproximació a la gestió de persones en els processos d’assignació internacional.
-Gestió de l’expatriació: aspectes clau.
-Disseny d’elements retributius com a beneficis aplicables a la situació d’expatriació.
-Polítiques fiscals.

2.Aspectes laborals i de Seguretat Social
-Què és un treballador expatriat? Què és un treballador impatriat?
-Estructura contractual de les expatriacions.
-Contingut mínim legal de la carta d’assignació.
-Seguretat Social internacional: Reglament Comunitari, convenis bilaterals, països fora del Reglament Comunitari sense conveni bilateral, Conveni especial general.
-Autoritat Laboral: Desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis transnacional.

2a sessió: Aspectes fiscals
-El desplaçament internacional (incidència en la residència fiscal): concepte de residència, supòsits de canvi de residència, tributació IRPF vs IRNR.
-Tipus de desplaçaments: viatges de negocis vs desplaçaments de llarga durada.
-Rendes de treball / Convenis fiscals de doble imposició.
-Mecanismes per a evitar la doble imposició internacional.
-Mecanismes de protecció fiscal en les polítiques d’expatriació.
-Aplicació de l’exempció de l’article 7p de la Llei de l’IRPF.
-Desplaçaments a Espanya: règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol.

PROFESSORAT:
Sra. Judith Sans.
Sòcia Responsable del Departament People Advisory Services de Ernst & Young Barcelona. Llicenciada en Dret. Màster en Dret Fiscal pel Centre Abad Oliva. Especialitzada en l’assessorament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en Convenis de Doble imposició, en especial en Rendiments de Treball. Coordinadora de programa de Mobilitat internacional.

Sra. Ana González.
Manager del Departament People Advisory Services España. Diplomada en Ciències Empresarials. Màster en tributació fiscal pel Centre d’Estudis Financers. Especialista en Global Mobility en termes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Seguretat Social en el marc de desplaçaments internacionals.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
10 hores.
5 i 12 de maig de 2020.
De 9:00 a 14:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 150 euros.
Preu venda públic: 195 euros.

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

 

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne/a

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32