Carregant Esdeveniments

Detalls

Data:
7 maig
Hora:
9:30 - 13:30
Cost:
75€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya

La marca Made In, la puc posar a les meves mercaderies? Quin origen tinc?OBJECTIUS:
Conèixer les normes des del punt de vista duaner per determinar l’origen de les mercaderies i saber les implicacions que té l’assignació del país d’origen en la importació. L’origen ens permetrà conèixer l’aplicació dels drets duaners i gravàmens a la importació.
També ens permetrà conèixer quins són els documents justificatius tant de l’origen preferencial com no preferencial.

DESTINATARIS:
El programa va dirigit a tots aquells gerents, directius i responsables de comerç exterior d’empreses interessats a conèixer com determinar i justificar l’origen de les mercaderies i les implicacions derivades de la seva determinació.

TEMARI:
1.Origen de les mercaderies.
– Conceptes i criteris de determinació.
– Finalitat de l’assignació de l’origen.
2.Normes d’origen preferencial i normes d’origen no preferencial.
3.Documents acreditatius.
4.Informació vinculant en matèria d’origen.
5.Justificació de l’origen.
– Validesa de les normes d’origen
– Exempcions
6.Casos pràctics:
– Exemple per la determinació de l’Origen preferencial.
– Exemple per la determinació de l’Origen no preferencial.

PROFESSORAT:
Sra. Marta Torrents i Fenoy.
Advocada i Secretària General de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.

Sra. Susanna Patiño i Rivera.
Assessora Jurídica de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
6 hores.
7 de maig de 2019.
De 9:30 a 13:30 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu soci èxit: 60 euros.
Preu venda públic: 75 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32