Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
21 Maig
Finalització:
9 Juny
Horari:
16:30 - 20:30
Cost:
355€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

Gestió pràctica de la Tresoreria. Cash FlowINTRODUCCIÓ:
L’objectiu de les empreses és mantenir-se en el temps i experimentar creixement.
L’obtenció de beneficis és doncs un dels seus objectius primordials, ja que a més beneficis més poden reinvertir i per tant créixer. Aquesta progressió poden controlar-la a partir de la comptabilitat.
Però hi ha un altre punt tant important com l’objectiu de guanys que no s’ha de perdre de vista. Aquest punt és la tresoreria de què disposa. Saber si podrà fer front als seus pagaments en el termini establert, liquidar amb les administracions, poder afrontar els sous dels treballadors, acomplir amb els proveïdors i altres obligacions, és primordial per a la sostenibilitat de la companyia.
També cal remarcar que el fet que l’empresa pugui preveure a temps si li mancarà liquiditat, o bé, si ni sobrarà, comportarà que pugui establir condicions amb les entitats bancàries que li siguin més avantatjoses.
Aquest segon punt, la liquiditat, s’ha de controlar amb la mateixa cura que l’obtenció de guanys.
Aquest curs ofereix treballar amb unes eines que poden ajudar a portar aquest control imprescindible com ho és la comptabilitat.

OBJECTIUS:
Després de realitzar el curs l’assistent ha de poder:
– Conèixer els models de previsió i la seva utilitat.
– Planificar els pressupostos de tresoreria un any vista.
– Saber interpretar a temps si haurà de negociar finançament amb entitats bancàries.
– Podrà saber si en algun moment determinat disposarà de suficients recursos per realitzar inversions.

DESTINATARIS:
Directors administratius i financers, comptables, gestors i a totes aquelles persones que per necessitats d’informació o de treball utilitzin i vulguin poder controlar la tresoreria de l’empresa.

TEMARI:
1.Cash-flow, concepte i classes.
2.La gestió de la tresoreria.
2.1.Gestió i sistemes.
3.Els comptes previsionals.
3.1.Els pressupostos.
3.2.La planificació de la tresoreria.
4.Les previsions de tresoreria.
4.1.Els fluxos de cobrament i pagament.
4.2.Finançament del dèficit de tresoreria.
4.3.Excedents de tresoreria.
5.La zona SEPA.
5.1.Modalitat Basic Core (B2C).
5.2.Modalitat B2B.
6.Exercici pràctic.
6.1.Punts d’interès.
6.2.Desenvolupament anual íntegre.

PROFESSORAT:
Sra. Anna Castellà.
Diplomada en empresarials i consultora especialista en l’àrea econòmico-financera.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
24 hores.
21, 26, 28 de maig; 2, 4 i 9 de juny de 2020.
De 16:30 a 20:30 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 305 euros.
Preu venda públic: 355 euros.

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne/a

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32