Carregant Esdeveniments

Detalls

Inici:
29 gener
Finalització:
28 febrer
Horari:
16:00 - 20:00
Cost:
495€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

Gestió administrativa del Comerç InternacionalOBJECTIUS:
Introduir els assistents a la pràctica del comerç exterior, de manera que en acabar el curs disposin dels coneixements i la pràctica necessària que els permeti desenvolupar els treballs administratius bàsics que requereix tota activitat exportadora i/o importadora.

DESTINATARIS:
El curs va dirigit tant a persones que desitgin introduir-se en el camp del comerç internacional o persones amb menys d’un any d’experiència en aquest camp que desitgin aprofundir en els coneixements i tècniques de gestió d’una operació d’importació i exportació.

TEMARI:
1. Introducció.
Avantatges de la internacionalització.
Visió complerta de les variables per poder potenciar les eines de la operativa com Exportador i Importador.
2. Incoterms.
Optimització com l’eix central del Comerç Exterior. Casos pràctics del càlcul de costos.
3. La importació i l’exportació.
Procediments. Persones. Documentació. Creació del departament Import – Export. Verificació dels Circuits administratius.
4. La duana i el seu entorn.
Funcionament de les duanes. Introducció al nou codi duaner comunitari (CAU). Documentació duanera. L’aranzel.
5. Transport i logística internacional.
Logística, la seva contractació, característiques i riscos. Transport: marítim, terrestre, aeri, ferrocarril i multimodal. Assegurances de transport. Casos Pràctics.
6. Formes de pagament internacional.
Visió i aplicació de les Remeses documentàries. Crèdits Documentaris (UCP 600). Garanties bilaterals. Altres formes de pagament. Casos pràctics.
7. Operacions Triangulars
Formulació de les OPT, aspectes de la seva fiscalització i errors mes comuns a fi de poder identificar-les correctament. Casos pràctics.

PROFESSORAT:
Sr. Albert Garcia.

Diplomat en Ciències empresarials. Formador i consultor especialista en comerç internacional.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
40 hores.
29, 31 de gener; 5, 7, 12, 14, 19, 20, 26 i 28 de febrer de 2019.
De 16:00 a 20:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit*: 455 euros.
Preu venda públic: 495 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Altres (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32