Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
15 Octubre
Finalització:
22 Octubre
Horari:
9:00 - 14:00
Cost:
150€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

Fiscalitat InternacionalOBJECTIUS:
Actualització dels coneixements vers a la fiscalitat empresarial, en concret els relatius a: IVA, IRPF, Impost de societats i operacions vinculades.

DESTINATARIS:
Totes aquelles persones interessades en l’àmbit fiscal de l’empresa i que necessitin actualitzar els seus coneixements.

TEMARI:
Bloc 1: Fiscalitat en la venda internacional de productes i serveis
1.Àmbit d’aplicació.
2.Fet imposable: entregues de béns i prestacions de serveis.
3.Entregues de béns en l’àmbit internacional.
a)Adquisicions intracomunitàries.
b)Importacions.
c)Exportacions.
4.Prestacions de serveis en l’àmbit internacional.
5.Obligacions fiscals.
a)ROI.
b)Registre comptable.
c)Obligacions formals en factura.
d)Liquidacions periòdiques.
e)Intrastat.
6.Novetats.
a)Nou règim de l’IVA de l’e-commerce de 2021.
b)Nou sistema de finestreta única per als serveis UE de 2021.
c)Impacte en el Sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) de les operacions de tràfic internacional de béns i serveis.
d)Brexit: impacte de l’IVA del comerç internacional.

Bloc 2: Fiscalitat internacional i Tributació directa
1.El tractament fiscal de les rendes obtingudes en altres països. L’obtenció de beneficis en altres països derivada de processos d’internacionalització i la seva consideració de l’Impost sobre Societats a Espanya.
a)Els convenis de doble imposició.
b)Obtenció de beneficis empresarials sense Establiment Permanent.
c)Obtenció de beneficis empresarials amb Establiment Permanent.
d)Altres rendes: cànons, interessos, dividends, guanys de capital.
e)Deduccions de quota per evitar la doble imposició internacional.
f)Els preus de transferència.

PROFESSORAT:
Sr. Iñigo Hernández Moneo.
Manager del Grup Tributació Indirecta d’EY a Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Dret i Màster en Dret Fiscal per la Universitat de Navarra, compta amb més de 10 anys d’experiència en l’àmbit del dret fiscal i en l’àrea de tributació indirecta.

Sra. Lucía Mérida Tolosa.
Manager del Grup de Fiscalitat Internacional, especialitzada en preus de transferència. Llicenciada en Economia per la Universitat d’Alacant, ha desenvolupat la seva experiència laboral a l’empresa privada i a l’administració pública. En concret, a l’empresa privada ha desenvolupat tasques com a gerent d’oficines tributàries i analista funcional en diversos projectes relatius al desenvolupament de programes d’assistència tributària. A l’administració pública va treballar com a Tècnic d’Hisenda de l’Agència Tributària en l’àrea d’inspecció, realitzant actuacions de comprovació fiscal i també de selecció i planificació, en les Dependències de Barcelona i Alacant.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
10 hores.
15 i 22 de octubre de 2019.
De 9:00 a 14:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit: 125 euros.
Preu venda públic: 150 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

 

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32