Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
25 novembre
Finalització:
2 desembre
Horari:
9:00 - 13:30
Cost:
125€

Excel MacrosOBJECTIUS:
Generar macros per automatitzar accions en Excel.

DESTINATARIS:
Aquelles persones que tenint coneixements d’un full de càlcul necessiten aprofundir-hi per poder crear fulls complexes amb més agilitat, automatitzant els processos més freqüents.

Requisits: Haver realitzat el curs “MS-Excel Nivell I” o tenir bons coneixements d’algun full de càlcul: Excel, Lotus 123, Quattro Pro, …

TEMARI:
1.REPÀS DELS CONEIXEMENTS PREVIS
Noms de cel·les i rangs.
Copiar, moure i enganxar.
Inserir i eliminar files.
Protecció de fulls.
2.INTRODUCCIÓ ALS MACROS
Concepte i aplicacions. Observacions i precaucions.
3.DEFINIR MACROS
Macros locals i llibres de Macros. El llibre de macros Personal.
Direccions relatives i absolutes.
Parar la gravació.
4.EXECUTAR ELS MACROS
Abreviacions de tecles, assignar-les a botons o a objectes.
5.MODIFICAR MACROS
Opcions.
Editor de Visual Basic.
Copiar i enganxar parts d’un macro en l’editor.
6.PRÀCTIQUES DE MACROS DIVERSES
7.CONTROLS RELACIONATS AMB MACROS

PROFESSORAT:
Consultors informàtics de Grup Bages Formadors.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
9 hores.
25 de novembre i 2 de desembre de 2020.
De 9:00 a 13:30 hores

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 105 euros.
Preu venda públic: 125 euros.

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne/a

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32