Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
18 maig
Finalització:
25 maig
Horari:
9:30 - 12:30
Cost:
175€

Organitzador

Cambra Terrassa
Telèfon:
93 733 98 33
Web:
http://www.cambraterrassa.org

El Pla d’Igualtat i l’Auditoria Retributiva (Aula Virtual)Conceptes bàsics i contextualització de la Igualtat i del Sistema de Valoració dels Llocs de Treball

OBJECTIUS:
•Definir el context legal dels Plans d’Igualtat i les estratègies d’Igualtat.
•Conèixer els aspectes bàsics dels plans d’Igualtat.
•Definir i contextualitzar el concepte d’Igualtat Retributiva, Registre Retributiu i Auditoria Retributiva.

DESTINATARIS:
Dirigit a totes aquelles persones interessades en els conceptes i desplegament dels Plans d’Igualtat a les empreses, així com en l’apartat de la Gestió Retributiva i la seva normativa respecte als plans d’igualtat.

TEMARI:
1.Conceptes bàsics d’Igualtat d’Oportunitats.
2.Concepte de discriminació.
3.Aspectes bàsics de la Llei Orgànica 3/2001.
4.Reial Decret 901/2020.
5.El Diagnòstic d’Igualtat, què és i quines són les seves principals àrees d’anàlisi?
6.El Pla d’Igualtat, què conté?
7.Les mesures o accions positives.
8.Normativa sobre Registre Retributiu i Auditoria Retributiva.
9.Concepte de treball d’igual valor i la seva implementació a les empreses.
10.Càlcul del Registre Retributiu.
11.Sistema de valoració dels llocs de treball.
12.Com afecta l’Auditoria Salarial a les accions positives del Pla d’Igualtat.

PROFESSORAT:
Igualia Formación.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
5 hores.
18 de maig de 9:30 a 12:30 hores i 25 de maig de 10:00 a 12:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu soci èxit (Competitivitat i Internacionalització): 150 euros.
Preu venda públic: 175 euros.

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.
Les sessions quedaran gravades i custodiades per la Cambra, per a possibles inspeccions expost per part de la Fundae.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Aquest curs es realitzarà a través d’aula virtual, mitjançant l’aplicació Zoom.
Els participants rebran per email el link d’accés al curs, així com indicacions al respecte, prèviament a l’inici del mateix.

Descarrega’t el programa AQUÍ

  Inscriu-te

  Cal omplir tots els camps marcats com (*)
  Curs
  Data inici
  Data final

  Identificació de l'alumne/a

  Nom i cognoms (*)
  D.N.I./N.I.F. (*)
  Data de naixament (*)
  Telèfon (*)
  E-mail (*)

  Facturació

  Raó social
  N.I.F./C.I.F.
  Adreça
  Municipi
  Codi postal
  Telèfon
  E-mail
  Persona de contacte

  Dades de l'alumne

  Càrrec (*)
  DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
  Àrea de treball (*)
  DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

  Com ha rebut la informació?

  Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
  Xarxes socials (indicar)

  Dades del pagament

  Import (*)
  Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

  Inscripció

  CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
   • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
   • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

  Contacta amb Formació:
  formacio@cambraterrassa.org
  93 733 98 31 / 93 733 98 32