Carregant Esdeveniments

Detalls

Inici:
12 març
Finalització:
14 març
Horari:
16:00 - 19:00
Cost:
110€

Curs avançat sobre el Reglament de Protecció de Dades (RGPD) i la seva implementacióOBJECTIUS:
Aquest curs s’adreça a persones amb coneixements bàsics sobre el RGPD.
En aquest curs es treballarà de forma pràctica la legalització de documents, així com l’anàlisi de riscos i la implantació de mesures de seguretat al respecte.

TEMARI:
1a sessió: Legalització dels tractaments.
Identificació de la base jurídica, clàusules informatives, registre d’activitats del tractament, contractes d’encarregat del tractament.

2a sessió: Mesures de seguretat dels sistemes d’informació.
Com fer una anàlisi de riscos i identificar les mesures de seguretat a aplicar.

DESTINATARIS:
Persones amb un nivell bàsic de coneixement del RGPD que vulguin adquirir coneixements avançats i pràctics al respecte de la seva implantació.

PROFESSORAT:
Sra. Joana Marí. Responsable d’Avaluació i Estudis Tecnològics. Experta en protecció de dades.

Sr. Vicenç Oliveras. Consultor GRC en Institut Municipal Informàtica – Ajuntament de Barcelona.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
6 hores.
12 i 14 de març de 2019
De 16:00 a 19:00 hores.

Es recomana als assistents que portin ordinador portàtil o tablet.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit*: 90 euros.
Preu venda públic: 110 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Altres (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32