Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
4 Febrer
Finalització:
24 Març
Horari:
16:00 - 20:00
Cost:
625€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya

Conseller de Seguretat en transport de mercaderies perilloses – ADRCurs de preparació a l’examen oficial de la Generalitat

 

INTRODUCCIÓ:
Actualment la Indústria genera una sèrie de productes en què és tan fonamental la seva qualitat com la seva incidència en el Medi Ambient (impacte ambiental). El control d’aquests paràmetres fa que la qualitat de vida millori i es tingui més cura pel Medi.
Això ens obliga a introduir o crear normatives a nivell de la Unió Europea que coneguin aquest control. Una d’aquestes normatives és el transport de Mercaderies Perilloses (MP) per carretera i altres àmbits i, per tant, es publica l’ADR, que és un Acord Internacional Europeu del transport de MP per carretera.
Aquest acord defineix quines són les MP que cal controlar segons el seu grau de perillositat, la forma i el tipus d’envàs i d’embalatge, així com les característiques de seguretat d’aquests envasos i embalatges i el seu transport al llarg de tot el territori nacional.
La normativa obliga la presència d’un Conseller de Seguretat a les indústries que carreguin, descarreguin o transportin Mercaderies Perilloses.

OBJECTIUS:
– Donar formació per al coneixement de l’ADR (RID), camp d’aplicació i condicions de seguretat en el condicionament de les Mercaderies Perilloses i del seu transport.
– Oferir els coneixements tècnics necessaris per poder superar l’examen que convoca la Generalitat de Catalunya i que dóna accés al certificat oficial de Conseller de Seguretat, mitjançant la realització d’exercicis i casos pràctics.

DESTINATARIS:
– Totes aquelles persones que en el seu àmbit laboral siguin responsables de la càrrega i descàrrega de MP (Futurs Consellers de Seguretat).
– Titulats o estudiants de l’últim curs de carreres tècniques o científiques.
– Gestors i/o professionals liberals especialitzats en temes mediambientals.

TEMARI:
I. Mesures generals de prevenció i seguretat.
1. Coneixement dels tipus de conseqüències que puguin derivar-se d’un accident en el qual estiguin implicades Mercaderies Perilloses.
2. Coneixement de les principals causes d’accident.

II. Disposicions relatives al tipus de transport utilitzat contemplades en la legislació nacional, normes comunitàries, convenis i acords internacionals.
1. Classificació de les Mercaderies Perilloses.
2. Condicions generals d’embalatge, incloses les cisternes i contenidors – cisterna.
3. Etiquetes i indicacions de perill.
4. Indicacions en la carta de port.
5. Tipus d’enviament i restriccions a l’expedició.
6. Transport de passatgers.
7. Prohibicions i precaucions de càrrega en comú.
8. Separació de les matèries.
9. Límits de les quantitats transportades i quantitats exemptes.
10. Manipulació i estiba.
11. Neteja o des gasificació abans de la càrrega i després de la càrrega.
12. Tripulació: formació professional.
13. Documents que s’han de portar a bord.
14. Consignes de seguretat: execució de les instruccions i equip de protecció al conductor.
15. Obligacions de vigilància: estacionament.
16. Regles i restriccions de circulació.
17. Vessadors operatius o accidentals de substàncies contaminants.
18. Requisits relatius al material de transport.

PROFESSORAT:
Sr. Ramon Sans i Fonfria.
Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Dr. Enginyer industrial.

Sra. Gemma Molins.
Professora del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
60 hores.
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de febrer; 3, 5, 10, 12, 17, 19 i 24 de març de 2020.
De 16:00 a 20:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 575 euros.
Preu venda públic: 625 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne/a

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32