Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
1 Octubre
Finalització:
21 Novembre
Horari:
16:00 - 20:00
Cost:
725€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

Comptabilitat GeneralOBJECTIUS:
Un cop realitzat el curs, els participants podran:
– Conèixer el llenguatge i procés comptable.
– Saber com es realitza l’anotació d’un fet financer.
– Distingir les diferents fases d’un procés comptable.
– Comptabilitzar els fets més usuals del dia a dia.
– Interpretar i realitzar els comptes anuals.

DESTINATARIS:
El curs s’adreça a aquelles persones que necessitin conèixer el desenvolupament i control del procés comptable.

TEMARI:
1. Naturalesa i objectius de la comptabilitat.
1.1. La normalització comptable espanyola.
1.2. Concepte de la comptabilitat.
1.3. Objectius i finalitats de la comptabilitat.

2. Representació del patrimoni.
2.1. La riquesa empresarial, el patrimoni.
2.2. Representació comptable del patrimoni: el Balanç de situació.
2.3. Composició del balanç de situació.

3. El procés comptable.
3.1. El quadre de comptes.
3.2. L’assentament.
3.3. El llibre diari.
3.4. El major.
3.5. El balanç de sumes i saldos.

4. El resultat comptable.
4.1. El compte de resultats.
4.2. Els comptes anuals.

5. Tractament comptable de l’IVA.
5.1. Concepte del valor afegit, IVA.
5.2. Els mercats de l’IVA.
5.3. Tractament comptable de l’IVA.
5.4. IVA suportat no deduïble.

6. Personal i Administracions Públiques.
6.1. Nòmines.
6.2. Retencions i pagaments a compte.

7. El finançament de l’empresa.
7.1. La gestió de la cartera comercial.
7.2. Els préstecs.
7.3. Els arrendaments.

8. Tancament de l’exercici.
8.1. Amortitzacions.
8.2. Variació d’existències.
8.3. Periodificacions.
8.4. Clients de dubtós cobrament.

PROFESSORAT:
Sra. Anna Castellà.

Diplomada en empresarials i consultora especialista en l’àrea econòmico-financera.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
60 hores.
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 d’octubre; 5, 7,12, 14, 19 i 21 de novembre de 2019.
De 16:00 a 20:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit*: 675 euros.
Preu venda públic: 725 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32