Carregant Esdeveniments

Detalls

Inici:
21 març
Finalització:
28 març
Horari:
9:00 - 14:00
Cost:
195€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

Autoorganització i creativitat amb Mapes MentalsOBJECTIUS:
– Aprendre a plasmar idees sobre el paper, traçar projectes, recollir idees d’un brainstorming, plantejar solucions a partir d’un problema, és un bon mètode per analitzar, connectar idees entre sí, o per establir plans d’acció.
– Saber utilitzar estratègies que ens permetin ordenar les nostres idees i recordar les nostres prioritats. Ja que és possible que, cada vegada més, sentim que ens allunyem de les nostres fites, ja que les responsabilitats diàries, les pressions, preocupacions i l’hàbit de postergar, s’apoderin de nosaltres, ens confonguin i ens descoratgin.

DESTINATARIS:
Aquest curs es dirigeix a tota persona interessada a utilitzar una de les eines més innovadores i poderoses per organitzar la informació i generar una metodologia de treball creativa, útil, fàcil i altament eficaç.

TEMARI:
1a Sessió
1. Principis i elements fonamentals.
– Què són els mapes mentals?
– Quins són els beneficis dels mapes mentals?
– Quina és la relació entre el pensament irradiant i els mapes mentals?
– Com pensem? Com aprenem? Com funciona el nostre cervell?
– Què és el què hem de canviar?
2. La tècnica dels mapes mentals.
– Les 7 regles per crear un bon mapa mental. Creació d’un mapa mental per etapes.
– Els mapes mentals en l’entorn laboral. Tasques i funcions.
3. Les aplicacions dels mapes mentals. Exemples pràctics i treball en grup.
– Anàlisi d’una situació, d’un problema i la cerca de solucions.
– Desenvolupament d’un objectiu estratègic.
– Com gestionar el temps i organitzar-se millor.
– Gestió de projectes.
– Realitzar una presentació d’alt impacte.

2ona Sessió
1. Aplicacions dels mapes mentals. Treball individual.
2. Software específic per a mapes mentals. Diferents softwares de suport.
3. El programa XMind. Exemples pràctics d’aquest software.
4. PPA (Pla personal d’acció)

– Exercici personal i pràctic. Desenvolupament d’un pla personal d’acció.

PROFESSORAT:
Xavier Esteban.
Expert en l’àrea comercial i habilitats personals, desenvolupament i formació de venedors i equips comercials.
Professor de màrqueting de la Universitat Internacional de Catalunya –UIC.
Assessor acreditat per ACCIÓ-Generalitat de Catalunya en Màrqueting i vendes.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
10 hores.
21 i 28 de març de 2019.
De 9:00 a 14:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit*: 150 euros.
Preu venda públic: 195 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Altres (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32