Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
16 novembre
Finalització:
23 novembre
Horari:
9:00 - 14:00
Cost:
250€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

Mapes Mentals per l’Empresa. Com organitzar la informació, les idees i el treball de forma visual per assolir els objectiusOBJECTIUS:
Objectius generals:

• Aprendre a plasmar idees sobre el paper, traçar projectes, recollir idees d’un brainstorming, plantejar solucions a partir d’un problema, és un bon mètode per analitzar, connectar idees entre si, o per establir plans d’acció
• Saber utilitzar estratègies que ens permetin ordenar les nostres idees i recordar les nostres prioritats. És possible que, cada vegada més, sentim que ens allunyem dels nostres objectius, ja que les responsabilitats diàries, les pressions, preocupacions i l’hàbit de postergar, s’apoderin de nosaltres, ens confonguin i ens descoratgin.

Objectius específics del curs:
• Connectar i associar diverses idees entre si. Assimilar la informació més ràpidament.
• Obtenir una visió global de manera senzilla.
• Millorar l´anàlisi de situacions. Resoldre problemes i facilitar la presa de decisions.
• Millorar la forma i la manera d’organitzar mentalment la informació i les idees per tal de transmetre-les de forma esquemàtica i ordenada.
• Desenvolupar noves idees, obrir la ment a nous objectius i projectes.
• Treure el màxim profit del pensament lateral o creatiu.

DESTINATARIS:
Aquest curs es dirigeix a totes les àrees i persones de l´empresa interessades a utilitzar una de les eines més innovadores i poderoses per organitzar la informació i generar una metodologia de treball creativa, útil, fàcil i altament eficaç.

TEMARI:
1.Com funciona el nostre cervell i com ens estructurem les idees.
2.Els nostres pensaments racionals i com ens influeixen a nivell personal i professional.
3.Com potenciar els nostres pensaments creatius i per a què ens poden servir a la nostra feina
4.Principis i elements fonamentals dels mapes mentals.
5.Beneficis de la utilització dels mapes mentals.
6.Quina és la relació entre el pensament irradiant i els mapes mentals.
7.La tècnica de mapes mentals. Creació i desenvolupament. Passos per construir un mapa mental.
8.Les aplicacions dels mapes mentals en les diferents situacions de l´empresa i de la nostra feina.
Exemples pràctics:
– Anàlisi d’una situació, d’un problema i recerca de solucions.
– Desenvolupament d’un objectiu estratègic.
– La gestió i l’organització personal. La millora de la productivitat
– Gestió de projectes.
– Llançament i presentació d’un producte nou.
– La direcció de persones i la gestió d´equips
– Realització d´una presentació d’alt impacte.
9. Casos reals dels mapes mentals a l´empresa. Exercicis pràctics.
10. Programa de software per a l’elaboració de mapes mentals. Diferents suports. Exemples pràctics.
11. PPA (Pla Personal d’Acció). Exercici personal i pràctic de creació i desenvolupament d’un mapa mental de cada participant tutoritzat pel formador.

PROFESSORAT:
Xavier Esteban.

Consultor i (Trans)Formador d’Empreses en Habilitats Competencials.
Llicenciat en Farmàcia. Diplomat en Màrqueting. Formació en Coaching Executiu.
Va ser Director de Formació en un Laboratori Farmacèutic i Director de Desenvolupament de Persones a una Empresa Familiar del Sector Industrial.
Compagina la formació empresarial amb la docència universitària com a professor de màrqueting a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

METODOLOGIA:
La metodologia és eminentment pràctica i es basa en “aprendre fent” “learning by doing” perquè el participant desenvolupi, descobreixi i experimenti a l’aula i ho porti a la pràctica. L’objectiu és que el participant sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i del seu canvi. S’utilitzen eines, dinàmiques, jocs que provoquin en el participant un canvi de mentalitat en l’estructuració, ordenació i generació d’idees per millorar la seva feina en el seu de treball i amb el seu departament o secció.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
10 hores.
16 i 23 de novembre de 2022.
De 9:00 a 14:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu soci èxit (Competitivitat i Internacionalització): 225 euros.
Preu venda públic: 250 euros.

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

LLOC DE CELEBRACIÓ:
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa

 

Descarrega’t el programa AQUÍ

  Inscriu-te

  Cal omplir tots els camps marcats com (*)
  Curs
  Data inici
  Data final

  Identificació de l'alumne/a

  Nom i cognoms (*)
  D.N.I./N.I.F. (*)
  Data de naixament (*)
  Telèfon (*)
  E-mail (*)

  Facturació

  Raó social
  N.I.F./C.I.F.
  Adreça
  Municipi
  Codi postal
  Telèfon
  E-mail
  Persona de contacte

  Dades de l'alumne

  Càrrec (*)
  DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
  Àrea de treball (*)
  DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

  Com ha rebut la informació?

  Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
  Xarxes socials (indicar)

  Dades del pagament

  Import (*)
  Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

  Inscripció

  CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
   • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
   • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

  Contacta amb Formació:
  formacio@cambraterrassa.org
  93 733 98 31 / 93 733 98 32