Skip to main content

ACORD ENTRE LA CAMBRA DE TERRASSA I L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER ACOMPANYAR EMPRESES DE LA CIUTAT EN ELS SEUS PROCESSOS D’INTERNACIONALITZACIÓ

Per als anys 2022 i 2023, de rellançament de la internacionalització de les empreses després d’una pandèmia que ha generat reptes en les estratègies

Es donarà suport a empreses que estiguin en fase d’iniciació internacional, en una fase de consolidació o bé en una fase de diversificació

 

Terrassa. 24 de gener de 2022.- La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa han formalitzat un acord amb l’objectiu d’acompanyar i donar suport a empreses terrassenques en els seus processos d’internacionalització. La pandèmia ha generat reptes a tots els nivells, també pel que fa en el comerç internacional, en el qual les empreses han hagut de dur a terme canvis substancials per fer front a estratègies d’internacionalització, amb nous formats i noves eines, majoritàriament digitals.

En aquest sentit, la Cambra de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa donaran suport a un total de 12 empreses de la ciutat, durant els anys 2022 i 2023, amb un assessorament integral en el seu procés d’internacionalització. Així, les empreses que hi participin poden trobar-se en diferents fases del procés d’internacionalització:

  • Fase d’iniciació: fase inicial d’un procés d’internacionalització, empreses sense experiència en l’exportació (o de forma reactiva i sense planificació), però que volen iniciar la seva activitat en el comerç exterior. En la seva majoria no disposen de recursos interns adaptats a la internacionalització.

 

  • Fase de consolidació: empreses que ja tenen alguna experiència en l’exportació i presència en algun mercat internacional, però que no han consolidat aquesta activitat. Que ja compten amb un departament d’exportació o que el volen crear i que ja han iniciat un procés de reflexió sobre els mercats adients per exportar el seu producte per definir una estratègia d’accés.

 

  • Fase de diversificació: empreses amb activitat consolidada de comerç internacional en diversos mercats, on l’exportació suposa bona part de la seva facturació i que es plantegen l’obertura a nous mercats o fins i tot la implantació comercial a l’estranger i/o acords d’inversió.

 

Cada empresa té unes necessitats concretes pel que fa a la internacionalització. És per això que, en aquest programa de suport en processos d’internacionalització d’empreses de Terrassa i com a gran valor afegit, s’ha plantejat una metodologia de treball adaptada a les diferents casuístiques de les empreses participants. Per fer-ho, es faran sessions de treball amb les 12 empreses participants, un treball d’anàlisi i de recerca d’informació i s’establirà un pla d’acció personalitzat per a cada empresa amb una estratègia definida.

 

Com participar en aquest programa de suport a la internacionalització

En els propers dies, s’obrirà una convocatòria per a totes aquelles empreses de la ciutat de Terrassa que estiguin interessades en participar en aquest projecte. Posteriorment, l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç de Terrassa valoraran les diferents candidatures, la seva motivació i s’identificaran els estadis d’internacionalització de les empreses candidates. Finalment, s’acabarà seleccionant a les 12 empreses que hi participaran al llarg dels propers dos anys.

 

Contacte per a declaracions:

– Albert Moreno, Comunicació Cambra de Terrassa: Telèfon: 678 754 207 – amoreno@cambraterrassa.org

Descarregar la notícia

Close Menu